ORGANISATIE­ADVIES

Wij helpen organisaties een toekomstvisie te creëren, de benodigde structuren te bedenken en hun mensen en teams te begeleiden en ontwikkelen.

Onze dienstverlening

Een nieuwe markt, een reorganisatie of andere veranderingen. Het kunnen allemaal redenen zijn om terug te gaan naar de tekentafel.

  • Voldoen onze visie, missie en strategie nog wel?
  • Maken we de juiste keuzes in de markt en past de wijze waarop we georganiseerd zijn daar nog bij?
  • Welke leiderschapsstijl hanteren we en hoe sturen we onze mensen aan?

Het zijn allemaal vragen die impact hebben op de ontwikkeling van je organisatie. Vanuit onze expertise en ervaring in de bouw, techniek en zakelijke dienstverlening helpen wij organisaties bij deze vraagstukken.

TOEKOMST

Wij helpen en begeleiden organisaties in het helder krijgen en formuleren van een gedragen toekomstvisie.
Dit doen wij door:

  • individuele interviews
  • het uitvoeren van een marktonderzoek
  • het organiseren en begeleiden van business strategiesessies

Na het formuleren van de toekomstvisie stellen we samen haalbare doelen op. We borgen de implementatie en zorgen voor juiste monitoring van deze doelen.

STRUCTUREN

Een nieuwe toekomstvisie kan tot gevolg hebben dat structuren binnen de organisatie gewijzigd moeten worden. Denk hierbij aan wijzigingen in de organisatiestructuur, veranderingen in processen, de behoefte aan andere rollen en teamindelingen.

Wij helpen organisaties bij het helder krijgen van de benodigde structuren en het implementeren van deze structuren.

Dit doen wij vanuit het uitgangspunt dat mensen optimaal hun werk kunnen doen wanneer structuren duidelijk en op orde zijn.

MENSEN

Mensen zijn de belangrijkste assets binnen organisaties en spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van organisaties. Aandacht voor de ontwikkeling van mens en team is dus belangrijk bij organisatieontwikkeling. Wij helpen organisaties het beste uit hun mensen en teams te halen. Hoe doen wij dit?

SUCCESPROJECTEN

Tenderhandboek

Tenderen verder professionaliseren door het ontwikkelen en implementeren van een Tenderhandboek. Dit Tenderhandboek is een leidraad voor de tenderverantwoordelijken om gestructureerd tot het winnende plan te komen.

Corporate Social Responsibility in Tenders

Om te voldoen aan de toenemende aandacht voor Corporate Social Responsibility in tenders, hebben wij een opdrachtnemer ondersteund bij het vertalen van haar Corporate Social Responsibility Strategie naar activiteiten en oplossingen. Zodat deze in de tenderplannen kunnen worden opgenomen.

Wapenfeiten

0
Organisatieadvies trajecten